پیشخوان

وفادارسازی مشتریان

آیا می دانستید ، هر مشتری وفادار به طور متوسط 10 برابر بیشتر از اولین خرید خود ارزشمند است!

وفاداری مشتری به بنگاه اقتصادی سبب افزایش بازگشت مجدد می شود و گاها مشتری در این بازگشت افراد دیگری را نیز با خود همراه می سازد. مطالعات ثابت کرده است که مشتریان وفادار در دفعات بعدی مراجعه به بنگاه های اقتصادی مبلغ بیشتری را خرج می کنند. از طرف دیگر برای بازگشت مجدد مشتری وفادار ، هزینه های بازاریابی کمتری صرف می شود .

ادامه مطلب
باشگاه مشتریان

مشتریان وفادار، که به یک کسب و کار اعتماد کرده اند از بزرگترین سرمایه های مجموعه محسوب می شوند. حال اگر کسب و کاری راه های ارتباطی قوی ای برای در تماس بودن با مشتریان وفادار خود نداشته باشد، امکان بهره وری از این سرمایه عظیم را از دست خواهد داد.
باشگاه مشتریان این امکان را برای کسب و کار ها فراهم می آورد که در زمان های مورد نیاز بتوانند با مشتریان خود در ارتباط باشند. همچنین با ارائه پیشنهادات فصلی ویژه ، آنها را به بازگشت مجدد تشویق کنند.

ادامه مطلب
دسته‌بندی نشده

امروزه با توجه به درک موضوع “اهمیت حفظ مشتری های موجود ” توسط صاحبان کسب و کار ها شاهد افزایش فعالیت باشگاه های مشتریان هستیم. برنامه های وفاداری در باشگاه های مشتریان کسب و کار های متفاوت می تواند متفاوت باشد ، اما مزایایی که طراحی باشگاه مشتریان در بلند مدت برای کسب و کار ها به همراه دارد را می توان در دسته های ذیل قرار داد.

• افزایش تعامل با مشتریان
• جذب مشتریان جدید به صورت هدفمند
• کاهش هزینه های بازاریابی
• ایجاد بستری برای داده کاوی و برنامه ریزی های بازاریابی
• افزایش دفعات بازگشت مشتری
• وفادار سازی مشتریان

ادامه مطلب