امکانات مشتری مدار

ارتباط ما با شما دائمی هست و اینجا وضعیت ماژول های مشتری مدار را میتوانید مشاهده کنید

زیرساخت ماژول توضیحات وضعیت نسخه
امکانات اصلی هسته

مدیریت کاربران

به کمک این ماژول میتوانید کاربران باشگاه خود را مدیریت نمایید .

فعال

v 1.0

امکانات اصلی هسته

ایمپورت کاربران

به کمک این ماژول میتوانید کاربران را به صورت گروهی وارد باشگاه نمایید و آنها را مدیریت نمایید .

فعال

v 1.0

امکانات اصلی هسته

کیف پول امتیازی

به کمک این ماژول کاربران میتوانند امتیازات خود را مدیریت نمایند .

فعال

v 1.0

امکانات اصلی هسته

کیف پول اعتباری

به کمک این ماژول کاربران میتوانند اعتبارات خود را مدیریت نمایند .

در حال آزمایش

v 0.0.9

امکانات اصلی هسته

مدیریت پروموشن

به کمک این ماژول میتوانید طرح های باشگاه را مدیریت نمایید .

فعال

v 1.0

امکانات اصلی هسته

مدیریت ارائه دهنده

به کمک این ماژول میتوانید ارائه دهندگان طرح های باشگاه را مدیریت نمایید .

فعال

v 1.0

امکانات اصلی هسته

نظرسنجی

به کمک این ماژول میتوانید انواع نظرسنجی ها را تعریف و گزارش گیری نمایید .

فعال

v 1.0

امکانات اصلی هسته

انجمن گفتگو

به کمک این ماژول میتوانید مشارکت کاربران را افزایش و انجمن گفتگو داشته باشید .

در حال آزمایش

v 0.0.9

امکانات اصلی هسته

فروشگاه

به کمک این ماژول میتوانید محصولاتی را برای خرید از طریق اعتبار و یا امتیاز تعریف نمایید .

در حال آزمایش

v 0.0.9

امکانات اصلی هسته

مدیریت کارت

به کمک این ماژول میتوانید کارت های فیزیکی تولید نمایید تا از طریق reader ها کاربران امکان استفاده از امتیاز خود را داشته باشند .

در حال آزمایش

v 0.0.9

امکانات اصلی هسته

قرعه کشی

به واسطه این ماژول میتوانید طرح هایی در قالب قرعه کشی تعریف نمایید .

فعال

v 1.0

امکانات اصلی هسته

مدیریت امتیازات

به کمک این ماژول میتوانید به کاربران خود امتیاز دهید و امتیاز آنها را مدیریت نمایید .

فعال

v 1.0

امکانات اصلی هسته

پیغام ساز

به کمک این ماژول این قابلیت را دارید که پیغام های اختصاصی هر اکشن را برای گروه های مختلف تعریف نمایید .

فعال

v 1.0

امکانات اصلی هسته

گروه بندی خودکار

به کمک این ماژول کاربران شما به صورت خودکار دسته بندی میگردند .

فعال

v 1.0

امکانات اصلی هسته

مدال کاربران

به کمک این ماژول میتوانید به کاربران خود مدال یا بج اهدا نمایید .

فعال

v 1.0

امکانات اصلی هسته

قوانین امتیاز دهی

به کمک این ماژول میتوانید قوانین امتیاز دهی باشگاه خود را تعریف نمایید .

فعال

v 1.0

امکانات اصلی هسته

پایش علاقه مندی

به کمک این ماژول میتوانید علاقه مندی های کاربران خود را شناسایی نمایید .

فعال

v 1.0

امکانات اصلی هسته

پیغام های خودکار

به کمک این ماژول پیغام های خودکار سیستم را تعریف و مدیریت مینمایید .

فعال

v 1.0

امکانات اصلی هسته

معرفی دوستان

به کمک این ماژول کاربران میتوانند سایرین را به باشگاه دعوت نمایند .

فعال

v 1.0

امکانات اصلی هسته

ارسال پیغام

به کمک این ماژول میتوانید برای کاربران پیغام ارسال نمایید .

فعال

v 1.0

امکانات اصلی هسته

صندوق فروشگاهی

به کمک این ماژول میتوانید نسبت به رفتارهای خرید و ... در قالب یک صندوق فروشگاهی اقدام نمایید .

در حال توسعه

v 0.0.9

امکانات اصلی هسته

شخصی‌سازی متن کپی‌رایت

امکان نوشتن متن دلخواه در بخش کپی‌رایت (فوتر) فروشگاه

فعال

v 1.0

امکانات اصلی هسته

لایه کاربران

کاربران به واسطه محیط تحت وب به امکانات باشگاه دسترسی پیدا میکنند .

فعال

v 1.0

امکانات اصلی هسته

منوساز

به واسطه این ماژول منو های لایه کاربر را مدیریت مینمایید .

فعال

v 1.0

امکانات اصلی هسته

گزارشات

به کمک این ماژول میتوانید گزارشات مختلف از رفتارهای کاربران تهیه نمایید .

فعال

v 1.0

امکانات اصلی هسته

مدیریت اعتبارات

به واسطه این ماژول میتوانید اعتبارات کاربران را مدیریت نمایید .

در حال آزمایش

v 0.0.9

امکانات اصلی هسته

محدود سازی جغرافیایی

به واسطه این قابلیت میتوانید طرح ها و یا مسابقات را محدود به موقعیت های جغرافیایی خاص نمایید .

فعال

v 1.0

امکانات اصلی هسته

محدود سازی سطحی

به واسطه این قابلیت میتوانید طرح ها و یا مسابقات را محدود به سطوح خاص نمایید .

فعال

v 1.0

امکانات اصلی هسته

کاربران سیستمی

به کمک این ماژول میتوانید کاربران سیستمی با سطوح مدیریتی مشخص تعریف نمایید .

فعال

v 1.0

امکانات اصلی هسته

اپ PWA

به کمک این اپ کاربران از طریق اپ به امکانات باشگاه دسترسی خواهند داشت.

در حال توسعه

v 0.0.5

امکانات اصلی هسته

سوالات متداول

به واسطه این ماژول میتوانید سوالات متداول باشگاه خود را تعریف و مدیریت نمایید و

فعال

v 1.0

امکانات اصلی هسته

وب سرویس

به واسطه این ماژول میتوانید سایر نرم افزارهای خود را به باشگاه مشتریان متصل نمایید .

در حال توسعه

v 0.0.3

امکانات اصلی هسته

طرح و ایده

به کمک این ماژول میتوانید مشارکت کاربران خود را با دریافت طرح و پیشنهادات در خصوص باشگاه افزایش بدهید .

فعال

v 1.0