سایر کسب و کارها

منطق باشگاه مشتریان ، افزایش تعاملات کسب و کار ها و مشتریان است. در پایگاه باشگاه مشتریان ، با ایجاد حس عاطفی ، وفاداری مشتریان به کسب و کار افزایش می یابد . تحقیقات ثابت کرده است که مشتریان قدیمی و وفادار ، سود بیشتری را برای کسب و کار به همراه خواهند داشت.

با توجه به اینکه وفاداری مشتریان یک فرآیند ثابت می باشد  ، سناریوی عمومی باشگاه مشتریان انواع کسب و کارها مشابه یکدیگر می باشد. البته در برخی از جزئیات با یکدیگر متفاوت خواهند بود.

باشگاه مشتریان مشتری مدار ، به صورت کاملا تحت وب برنامه نویسی شده است. عملکرد باشگاه را می توان به سه دسته زیر تقسیم نمود

  • ماژول های عمومی
  • ماژول های اختصاصی شده برای انواع کسب و کارها
  • ماژول سفارشی سازی شده

پنل های مناسب به هر کسب و کار

خرید لایسنس مشتری مدار با توجه به تعداد کاربران صورت می گیرد. هر مجموعه می تواند با توجه به تعداد کاربر و میزان رشد کاربران خود اقدام به خرید هر یک از لایسنس های مشتری مدار کند.

لازم به ذکر است که مشاوران ما آماده اند تا در خصوص برنامه وفادار سازی مشتریان مجموعه شما و انتخاب ماژول های اختصاصی مناسب برای هر کسب و کار به شما راهنمایی های لازمه را ارئه دهند.

فراموش نکنید که اقدام به راه اندازی باشگاه مشتریان به صورت شتاب زده و بدون بررسی نوع مخاطب خود یا انتخاب سناریو های نامتناسب با کسب و کار شما می تواند منجر به شکست خوردن پروژه باشگاه مشتریان شود.