سرویس دهنده های اینترنت

با توجه به آخرین تغییرات سازمان رگولاتوری ، یکی از چالش هایی که سرویس دهنده های اینترنت با آن مواجه شده اند ، عدم توانایی ارائه خدمات متفاوت با سایر شرکت ها می باشد. در این شرایط حساس ، برای افزایش تعامل با مشتریان و جذب حس وفاداری مشتریان به کسب و کار ، باشگاه مشتریان می تواند بهترین گزینه برای بازاریابی باشد.

در پایگاه باشگاه مشتریان ، شرکت های سرویس دهنده اینترنت می توانند به صورت کاملا علمی ، بر اساس خرید و تعاملات هر مشتری به او امتیاز دهند. از طرف دیگر بستری را برای خرج امتیاز برای مشتریان فراهم آورند.

خرج امتیاز در باشگاه مشتریان سبب می شود که مشتری بازگشت مجدد داشته باشد. برای موفقیت باشگاه مشتریان سرویس دهنده اینترنت ، لازم است نحوه دریافت امتیاز و خرج امتیاز برای مشتری به وضوح توضیح داده شده باشد.

خدمات ارزش افزوده

هیچ چیز به اندازه دریافت جایزه به طور مستقیم و یا دریافت شانس استفاده از خدمات ، نمی تواند سبب وفاداری مشتری شود. بنابراین در بخش خدمات ارزش افزوده باشگاه مشتریان ، این فرصت فراهم می آید تا بتوانید به مشتری خود خدماتی در حوزه هاای دیگری را ارائه دهید .