تاریخچه تغییرات

۱۸ اسفند ۱۴۰۰
۱- ماژول قرعه کشی فعال و به نسخه v 0.1 اضافه شد .

۲- ماژول دعوت از دوستان فعال و به نسخه v 0.1 اضافه شد .

۳- ماژول طرح ها و پیشنهادات فعال و به نسخه v 0.1 اضافه شد .

همچنین لیست کلیه امکانات از طریق این بخش در دسترس میباشد .

 


۱۱ اسفند ۱۴۰۰

۱- نسخه ۱ باشگاه مشتریان مشتری مدار جهت ارائه در بازارچه ابرآروان منتشر گردید ، لیست امکانات موجود در این نسخه در صفحه امکانات قابل دسترس میباشد . (موارد v0.1)

 


۵ اسفند ۱۴۰۰

۱- راه اندازی وب سایت